MENSENRECHTEN HOUDEN ONS VRIJ EN VEILIG

Mensenrechten maken ons veilig en zijn hét middel om een vrije en veilige samenleving te realiseren. Toch lijkt het huidige beleid van het tegendeel uit te gaan en merken we tendensen op die mensenrechten niet ten volle uitspelen. In 2017 organiseerde de Liga voor Mensenrechten een vierdelige debattenreeks met de titel "Minder vrijheid voor meer veiligheid?". We stelden aan politici, journalisten, experten en het brede publiek de prangende vraag of de Belgische burger vandaag haar vrijheden verliest voor de illusie van meer veiligheid. Doorheen de reeks werden we gesterkt in onze opvatting dat er in naam van veiligheid steeds meer maatregelen genomen worden die onze vrijheid beperken. Hoeveel vrijheid willen we opgeven voor veiligheid? En welke maatregelen garanderen de bescherming van beiden? In dit rapport diepen we vier hete hangijzers uit, maar deze onderwerpen vormen slechts het topje van de ijsberg van trends waarbij onze mensenrechten steeds vaker beïnvloed of zelfs bedreigd worden door het heersende veiligheidsdiscours.

Meer weten? Download hier het volledige rapport.

Mensenrechten maken ons veilig en zijn hét middel om een vrije en veilige samenleving te realiseren

Wij willen vrijheid én veiligheid. Investeren in mensenrechten leidt tot een veiligere en vrijere samenleving. Respecteer Mensenrechten in woorden en daden.

Wat te doen… om met mensenrechten vrijheid en veiligheid te garanderen?

  • Respecteer de scheiding der machten - de basis van onze democratie;
  • Neem parlementair werk en het parlementair controleproces ernstig;
  • Draag ons recht op privacy hoog in het vaandel;
  • Streef naar een solidair en humaan vreemdelingenbeleid;
  • Geen symbolisch groen maar meer sociaal blauw op straat;
  • Installeer een Mensenrechteninstituut en een Nationaal Preventiemechanisme;
  • Maak verbindend beleid dat efficiënter is en ons veiliger maakt;
  • Koester het unieke en belangrijke Belgische middenveld.