ADMINISTRATIEVE DETENTIE

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de situatie van 'vreemdelingen' in administratieve detentie (die aan die terugkeer vooraf gaat). Veel mistoestanden in administratieve detentie ontstaan in de uitvoering van de wet, zoals bleek tijdens het debat ‘Geen misdaad begaan, wel opgesloten.’ Omdat detentie een forse beperking is van het fundamenteel recht op vrijheid en veiligheid, mag detentie om 'immigratieredenen' alleen onder bepaalde voorwaarden toegepast worden.

Meer weten? Download hier het volledige rapport.

Veel mistoestanden in administratieve detentie ontstaan in de uitvoering van de wet

Wat te doen… ten aanzien van administratieve detentie van vreemdelingen?

  • Niemand mag automatisch worden opgesloten. Als opsluiting in administratieve detentie wordt gebruikt moet het voldoen aan de principes van proportionaliteit, noodzakelijkheid en doeltreffendheid, zonder daarbij te discrimineren.
  • Alternatieven voor administratieve detentie zijn het uitgangspunt en moeten worden vastgelegd in de wet. De rechter moet iedere casus individueel voor de detentie toetsen.
  • Een kind sluit je niet op. Gezinnen met minderjarige kinderen dus ook niet. Zorg dat België het Kinderrechtenverdrag blijft respecteren en Europees koploper blijft in het aanbieden van alternatieven voor gezinnen met minderjarige kinderen.
  • Stop met het opsluiten van personen op zoek naar internationale bescherming. Asielzoekers zouden tijdens een beroep tegen een uitzetting, nooit uitgezet mogen worden.
  • Concretiseer de alternatieven voor detentie, zowel voor volwassenen en kinderen, en leg deze vast in de wet. De Belgische overheid is verplicht minder dwingende maatregelen aan te bieden voor alle personen die nu in administratieve detentie geplaatst kunnen worden.
  • Start met een pilot naar humane ondersteuning tijdens en na de verblijfsprocedure. Put uit goede voorbeelden uit het buitenland. Een goed alternatief voor detentie richt zich door middel van een tweesporenbeleid (verblijf en terugkeer) op de toekomst van de vreemdeling.
  • Voor het vasthouden van personen in vreemdelingendetentie moet er altijd een kwetsbaarheidstoets plaatsvinden. Er moet wettelijk worden vastgelegd door wie en wanneer deze toets moet worden uitgevoerd.
  • Zorg voor een onafhankelijke monitoring van de situatie in de gesloten centra. Leg in de wet vast dat vreemdelingen in detentie en hun advocaat altijd toegang moeten hebben tot hun dossier.