ONS RECHT OP PRIVACY VANDAAG

De opmerking 'wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets te vrezen' is vals en naast de kwestie. Privacy gaat niet over 'iets te verbergen hebben'. Iedereen houdt bepaalde zaken graag voor zichzelf of een intieme kring van personen. En dat moet kunnen.

Privacy is een cruciaal onderdeel van vrijheid. Privacy ligt aan de basis van alle mensenrechten. In een samenleving waar het recht op privacy niet meer hard gemaakt kan worden, gaan mensen zich anders gedragen. Wanneer je het gevoel hebt bekeken te worden, ga je je daarnaar gedragen. Op de lange termijn zal dit leiden tot een samenleving waar mensen hun mening voor zichzelf houden uit angst om uitgesloten te worden of erger, gestraft te worden. In een samenleving waar mensen hun gedachten en dus ook ideeën voor zichzelf houden, verstilt innovatie, verstomt vernieuwing. Onze overheden, die precies de verantwoordelijkheid en mensenrechtelijke verplichting hebben om ons recht op privacy te beschermen, nemen regelmatig zelf een loopje met ons recht op privacy.

Meer weten? Download hier het volledige rapport.

In een samenleving waar het recht op privacy niet meer hard gemaakt kan worden, gaan mensen zich anders gedragen

Wat te doen… om onze privacy en democratie te beschermen?

  • Respecteer de scheiding der machten tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De scheiding van de machten is een fundamenteel principe van onze democratische rechtsstaat en garandeert onze rechten en vrijheden. Zorg ervoor dat de rechterlijke macht niet aan bevoegdheden moet inboeten ten voordele van de uitvoerende macht. Bescherm de positie van de (onderzoeks-)rechter.
  • De zoekingen in informaticasystemen leggen veel privacygevoelige informatie bloot. Ze moeten daarom gepaard gaan met dezelfde waarborgen als een huiszoeking. Zo is een rechterlijke controle nodig om na te gaan of ons recht op privacy voldoende is gerespecteerd.
  • Leg dataretentie aan banden. Massasurveillance voorkomt geen terreur. Investeer in legitieme, gerichte surveillance en een gemeenschapsgerichte politie.
  • Massascreenings druisen in tegen ons recht op privacy. Iedere screening moet met wettelijke waarborgen zijn omkleed.
  • Perk het recht op privacy niet in voor een illusie van veiligheid. De proportionaliteit en de noodzakelijkheid van privacybeperkende maatregelen moeten altijd ondubbelzinnig vastgesteld worden.